KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Muzeum vypovídá o historii Svaté Hory. Jednotlivé události jsou zde na časové ose zařazeny mezi významné body v dějinách Českých zemí
 
Autor / zdroj foto: Svatohorské poutní muzeum a průvodcovská služba po areálu Svaté Hory

Svatohorské poutní muzeum a průvodcovská služba po areálu Svaté Hory / Příbram

Svatohorské poutní muzeum a průvodcovská služba po areálu Svaté Hory dokumentuje místní dějiny od první zmínky o křesťanství v Čechách až po události nedávné doby. Významné mezníky v dějinách jsou na ose vyznačeny červeně, a při chůzi kolem se rozsvítí, aby na sebe upozornily. Pro děti jsou na časové ose k dispozici samostatné symboly, které souvisí s pracovními listy zpracovanými pro dvě různé věkové kategorie.

Svatohorské muzeum není zvenčí vidět, protože se nachází pod celým severním ambitem ve dvou patrech. Návštěvníci přicházejí do prodejny a infocentra v ambitech, kde celá prohlídka začíná. Cestou z muzea si pak prohlédnou barokní pec, jež byla překvapivě objevena v přízemí kláštera.

První místnost je věnována sošce Panny Marie Svatohorské a jezuitskému řádu. Je zde mapa působení jezuitů v jednotlivých obdobích. Na obrazovce naleznete prezentaci o jezuitském řádu v Čechách. Následná místnost prezentuje na obrazovkách soubor unikátních stavebních plánů ze 17. století a fotografie zachycující různé události na Svaté Hoře. Uprostřed místnosti jsou zasazeny barokní dveře, které byly nalezeny při rekonstrukci a následně zrestaurovány. Jimi můžete symbolicky projít do barokní doby.

Za dveřmi začíná časová osa. Projdete-li dalším průchodem, ocitnete se v hlavní části muzea, která byla původně jezuity plánována jako krypta, ale nikdy se takto nepoužila. Zde projektor promítá fáze výstavby Svaté Hory a soubor čtyř animovaných filmů o důležitých událostech spjatých s tímto místem. Nalevo od plátna pokračuje časová osa. Jednotlivé vitríny jsou zaplněny předměty, které se tematicky vztahují k době uvedené na časové ose. Ve spodní části jsou předměty, které byly nalezeny během archeologického výzkumu, a to při poslední rekonstrukci v roce 2015. Horní části vitrín obsahují předměty ze sbírkových fondů Svaté Hory.

Muzeem Vás provází i šatičky Panny Marie Svatohorské, které se vztahují jak k daným obdobím, tak datačně k exponátům pod nimi. Tedy od těch nejstarších dochovaných, až po ty moderní maskáčové vzešlé z dětské soutěže v roce 2012. Na cortenových panelech jsou detailněji popsané události z dějin Svaté Hory, které jsou doloženy fotografiemi společně s ikonografií. Největší vitrína obsahuje model Svaté Hory, jenž zachycuje její podobu takovou, jaká měla být po kompletní dostavbě v 17. století.

Na konci místnosti jsou odkryty odvodňovací kanálky a nález dětského hrobu, který je datačně starší než barokní komplex a náležel ke hřbitovu kolem původní kaple. Výše zmíněné situace byly archeologicky odkryty a ponechány v původním nálezovém stavu. Během průchodu touto kryptou si můžete povšimnout zvláštností na cihlách, ze kterých je prostor stavěn. Některé totiž nesou stopy prstů dělníků, kteří je vyráběli a zároveň tím také značili jednotlivé výrobní várky.

Expozice pokračuje po schodišti dolů k jedné ze studen, kde naleznete informace týkající se zásobení Svaté Hory vodou. Prohlídka muzea končí u paty objevené barokní pece, kde je možné zhlédnout její zrekonstruovaný stav. U pece jsou vystaveny plotny, na kterých se pekly hostie a oplatky.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.